Budujemy
razem przyszłość

Realizujemy projekty inwestycyjne
naszego biznesu w ramach
wsparcia z Unii Europejskiej

nazwa projektu

Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego w firmie SOLIDBOX polegającej na zastosowaniu nowego sposobu produkcji opakowań i materiałów POS realizowanego między innymi przy użyciu maszyny kaszerującej doposażonej w innowacyjne urządzania opracowane w wyniku prac B+R.

cel projektu

to wdrożenie innowacji procesowej. Innowacyjny proces technologiczny planowany do wdrożenia w ramach projektu to nowy sposób produkcji opakowań oraz materiały POS realizowany przy użyciu maszyny kaszerującej doposażonej w dodatkowe (opracowane w wyniku prac B+R). Efektem wdrożenia projektu będzie znaczące udoskonalenie realizacji całego wieloetapowego procesu produkcji opakowań
i materiałów POS w firmie SOLIDBOX.

realizacja

polegać będzie na zakupie pięciu maszyn seryjnych umożliwiających produkcję opakowań materiałów POS w formatach B0+ tj. :

naświetlarki | maszyny drukującej | maszyny kaszerującej

automatu sztancującego | sklejarki

Maszyna kaszerująca będzie wyposażona w dodatkowe moduły które stanowić będą znaczące udoskonalenie realizacji całego procesu produkcji opakowań i materiałów POS.

Wartość projektu: 17 200 000.00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 9 460 000.00 Zł

pl_PL